• סטטוס פעיל
  תאריך פרסום 20/10/2021
  תאריך אחרון להגשה 16/11/2021
 • סטטוס סגור
  תאריך פרסום 19/05/2020
  תאריך אחרון להגשה 23/06/2020
 • סטטוס סגור
  תאריך פרסום 09/03/2020
  תאריך אחרון להגשה 30/06/2020
 • ביטוח רכבי המכללה 88/2019
  רכב
  סטטוס סגור
  תאריך פרסום 31/12/2019
  תאריך אחרון להגשה 15/01/2020
 • מדפסות 86/2019
  דפוס/מוצרי נייר/גרפיקה
  סטטוס סגור
  תאריך פרסום 15/09/2019
  תאריך אחרון להגשה 03/11/2019
 • מכירת רכב פולקסווגן 85/2019
  רכב
  סטטוס סגור
  תאריך פרסום 11/07/2019
  תאריך אחרון להגשה 22/07/2019
 • קבלני שיפוצים - אשדוד 81/2019
  תחזוקה
  סטטוס סגור
  תאריך פרסום 04/02/2019
  תאריך אחרון להגשה 03/03/2019
 • קבלני שיפוצים - באר שבע 80/2019
  תחזוקה
  סטטוס סגור
  תאריך פרסום 04/02/2019
  תאריך אחרון להגשה 03/03/2019
 • ייצור, אספקה והתקנה של כסאות אודיטוריום בקמפוס ב"ש 77/2018
  ריהוט
  סטטוס מבוטל
  תאריך פרסום 11/11/2018
  תאריך אחרון להגשה 04/12/2018
 • שירותי אבטחה, שמירה ואכיפת חנייה בקמפוס ב"ש 76/2018
  אבטחה
  סטטוס סגור
  תאריך פרסום 01/11/2018
  תאריך אחרון להגשה 21/11/2018
 • אספקת דלק, אחזקה והתקנה של מערכות דלק 75/2018
  רכב
  סטטוס סגור
  תאריך פרסום 25/10/2018
  תאריך אחרון להגשה 15/11/2018
 • הפעלת קפיטריות 73/2018
  סטטוס סגור
  תאריך פרסום 5/08/2018
  תאריך אחרון להגשה 19/08/2018
 • עגלות קפה 72/2018
  סטטוס סגור
  תאריך פרסום 17/06/2018
  תאריך אחרון להגשה 15/07/2018
 • ביטוח רכבי המכללה 70/2017
  רכב
  סטטוס סגור
  תאריך פרסום 28/12/2017
  תאריך אחרון להגשה 14/01/2018
 • כסאות רחף ניידים 65/2017
  ריהוט
  סטטוס סגור
  תאריך פרסום 28/08/2017
  תאריך אחרון להגשה 12/09/2017
 • עבודות הריסה ופינוי 61/2016
  תחזוקה
  סטטוס סגור
  תאריך פרסום 22/12/2016
  תאריך אחרון להגשה 03/01/2017
 • השגחה בבחינות 59/2016
  השגחה
  סטטוס סגור
  תאריך פרסום 22/11/2016
  תאריך אחרון להגשה 8/12/2016
* הגבלת האחריות
מידע אודות מכרזים מובא כשירות עבור גולשי האתר. מערכת תשתיות ו/או מי מטעמה אינם צד לעסקה בין מפרסם המכרז ובין המשתתף במכרז ולא יחובו בכל אחריות מכוח החוק ו/או מכוח כל דין אחר. יש להסתמך אך ורק על תנאי המכרז כפי שהם מופיעים במסמכי המכרז הרשמיים. בכל מקרה של טעות בהצגת פרטי המכרז באתר לא תהיה למי מגולשי האתר כל טענה או תביעה בדבר נזק או הפסד כלשהו כתוצאה מהשתתפות במכרז ו/או שימוש במידע אחר המופיע באתר.