המרכז לקידום ההוראה בונה בכל שנה תכנית השתלמויות וסדנאות שנתית להעשרה וקידום חברי הסגל במכללה. ההשתלמויות והסדנאות מועברות ע"י מנחים מתחומים שונים ומגוונים.

בנוסף, המרכז לקידום ההוראה האמון על הכשרתם המקצועית של המרצים בתחום ההוראה, מקיים בכל שנה השתלמות (בת יומיים), למרצים חדשים המקבלים מעמד של "חבר סגל מן המניין". ההשתלמות נערכת לפני מועד פתיחת שנה"ל. ההשתתפות בהשתלמות הינה חובה.

החל מתשע"ט הוחל בקיום "שבוע כיתה פתוחה בחנוכה", במסגרתו מרצים בעלי ציונים טובים בסקרי ההוראה פותחים את הרצאתם לצפייה בפני כלל המרצים והמתרגלים במכללה.

לפירוט הסדנאות וההשתלמויות שהתקיימו על ידי המרכז לקידום ההוראה

 

לקישורים נוספים בנושא המרכז לקידום ההוראה:

אודות המרכזשילוב טכנולוגיות בהוראה • סקרי הוראה