משאבי אנוש

משאבי אנוש

ניהול משאבי אנוש הינו תהליך קבלת החלטות בתחומים השונים הקשורים לגיוסו, מיונו, הכשרתו ופיתוחו של המשאב האנושי בארגון. זאת מתוך הכרה שטיפוח הפרט תורם לתפקודו המיטבי בארגון ומשפר בתורו את היעילות הכלל ארגונית.

אגף משאבי אנוש של SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון, פועל לאור האמור לעיל ואחראי על גיוס עובדים ומיונם, קליטת עובדים חדשים, הדרכה, הערכת עובדים, ניהול המשאב האנושי בארגון ורווחה.

האגף שותף לגיבוש החשיבה האסטרטגית, במשותף עם הנהלת המכללה, אודות עיצוב מדיניות משאבי אנוש ופועלת להשגת יעדי הארגון ולניהול מוצלח של המשאב האנושי. האגף שואף למימוש היכולת האישית, המקצועית והאירגונית של כל עובד ועובדת ולהגברת שביעות רצונם של חברי סגל המכללה.