המכללה, בדומה לרבים מהמוסדות האקדמיים המובילים בארץ ובעולם וכחלק מהתפתחותה במישורים הבינלאומיים יחד עם תהליכי הערכת איכות רוחביים במוסד, יצאה למהלך של שדרוג הסילבוסים.

מטרת התהליך היא לבצע הערכה, עדכון ושיפור הסילבוסים של הקורסים הניתנים במכללה, כך שישקפו את תפוקות הלמידה ויתאימו לדרישות הבינלאומיות.
שינוי זה מחויב כחלק מתהליכי הערכת איכות של המועצה להשכלה גבוהה, ובמקביל פותח אפשרויות לחילופי סטודנטים במסגרות שונות (כגון +Erasmus).

לפני היציאה לדרך למד המרכז להערכת איכות על תהליכים דומים באירופה ובארץ ונעזר בניסיון האוניברסיטה העברית שעברה תהליך דומה לפני כחמש שנים. בשלב הבא תוכנן הפרויקט בקפידה, תוך בניית מערך תמיכה מקיף ואוסף של כלים שהועמדו לרשות המרצים והצוות האדמיניסטרטיבי.
התקיים מפגש חשיפה של התהליך למרצים ולסגל המנהלי, בו הוצגו הרציונל והתועלות הצפויות, כמו גם תהליכי העבודה והתשתית שהוכנה על מנת לספק תמיכה ולייעל אותם – הדרכות מתוכננות (כולל הדרכות מותאמות אישית למחלקות השונות), צוות זמין למענה על שאלות בדוא"ל, בטלפון ובייעוץ אישי, קבצים לניהול ובקרה, ואתר moodle אליו הועלו מגוון של חומרים - מצגות הסבר, תבניות (templates) למבנה החדש של הסילבוס, קבוצת דיון למענה על שאלות ורישום להדרכות.

במקביל, עבד המרכז, ביחד עם מחלקת מערכות מידע ומרכז הפיתוח במכללה, על פיתוח מערכת מידע ייעודית לתמיכה בתהליך. למערכת יוזנו נתוני הסילבוסים והיא תפיק את מסמך ה-PDF בפורמט המכללתי האחיד שיועלה באופן אוטומטי לפורטל המכללה ולאתר ה-moodle של הקורס הרלוונטי. בסמסטרים העוקבים יוכלו המרצים לשלוף סילבוס קודם, לבצע בו את התיקונים והעדכונים הרצויים ולייצר סילבוס עדכני בלחיצת כפתור.

התהליך דרש לא מעט משאבים מהמרצים, מהסגל המנהלי ומצוות המרכז לקידום ההוראה, אך מאפשר למכללה להתייצב בשורה אחת עם מוסדות בינלאומיים, תוך שיפור ושדרוג לא רק של הסילבוס, אלא של תהליך ההוראה כולו.

 

לקישורים נוספים בנושא המרכז להערכת איכות:

אודות המרכז • הערכת איכות תוך-מוסדיתהערכת איכות מל"ג • מצוינות אקדמית • כנסים