מטרת תהליך הערכת האיכות מטעם המל"ג הינה הובלת שיפור מתמיד באיכות המוסד האקדמי ובתכניות הלימוד שהוא מקיים.

אחת לכשמונה שנים נדרשות המחלקות האקדמיות לבצע תהליך של הערכה.
התהליך מייצר מחויבות לסטנדרטים לאומיים ובינלאומיים, ומאפשר זיהוי של העוצמות וחולשות המחלקה ותכנון פעולות ופעילויות לחיזוקם ושימורם בהתאמה.
התהליך מניע בחינה מחדש של היעדים והתכנים ועדכונם, ומייצר מערכת של ביקורת והערכה עצמית באופן שוטף.

המרכז להערכת איכות במכללה מסייע למחלקות בהובלת התהליך ובכתיבת הדוחות למל"ג, מדריך את המחלקות בזיהוי העוצמות והחולשות, מקיים קשר רציף עם ועדות ההערכה במל"ג ומבצע את התיאום בינן לבין המחלקות. 

המחלקות שעברו את התהליך עד עתה:
2006-2007 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה (סבב ראשון)
2007-2008 הנדסה כימית
2009-2010 הנדסת בניין
2012-2013 הנדסת תוכנה
2015-2016 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה (סבב שני)
2016-2017 הנדסת מכונות
2016-2017 היחידה לאנגלית
2016-2017 הנדסת תוכנה, מסגרות חרדיות

 

לקישורים נוספים בנושא המרכז להערכת איכות:

אודות המרכזהערכת איכות תוך-מוסדית • פרויקט שדרוג הסילבוסיםמצוינות אקדמיתכנסים