תוכנית לפיתוח סגל אקדמי קיים ועתידי

התוכנית לפיתוח סגל אקדמי קיים ועתידי מיועדת לסייע בעמידה באתגרי הגיוס והפיתוח האקדמי המשמעותיים של חברי/ות סגל אקדמי בכל המחלקות.
התוכנית תהיה פתוחה למועמדותם של בוגרי/ות המכללה או מוסדות אקדמיים אחרים בארץ ובעולם, שיהיו מעוניינים בלימודים לתואר שני עם תיזה/תואר שלישי או פוסט דוק, ובתנאי שהמנחה לתואר יהיה אחד מחברי הסגל האקדמי של SCE.
בכך פותחת המכללה אפשרות לפיתוח סגל עתידי מחד, ומאפשרת לחברי/ות הסגל של SCE להתפתח ולייצר הישגים מחקריים, שיסייעו בקידומם במסלול הדרגות האקדמיות מאידך.