תפעול ובטיחות באר שבע

תפעול ובטיחות באר שבע

מחלקת התפעול מספקת למכללה את תשתית התפעול והתחזוקה הדרושה לעבודה תקינה במכללה, כמו גם אחראית על תחזוקה שוטפת של תשתיותיה.

המחלקה מספקת מענה לוגיסטי בנושא אחזקה שוטפת בקמפוסים של המכללה, לרבות ניקיון, גינון, הדברה, תפעול כיתות, הפצת דואר, הקמת אירועים וטקסים.

מדור אחזקה מופקד על תפעול ואחזקת המערכות האלקטרו-מכניות במכללה.

מנהלנית המחלקה בקמפוס ב"ש, היא נציבת קבילות עובדי קבלן, בהתאם לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011.