המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון פותחת את שעריה לסטודנטים מצטיינים, ומציעה תוכנית לימודים שתקנה לבוגריה תואר שני בהנדסת תעשייה וניהול (.M.Sc).
התוכנית לימוד תאפשר לבוגריה לשדרג את רמתם המקצועית כמהנדסים, באמצעות מתודולוגיות מתקדמות וכלים מתמטיים שאינם נרכשים במסגרת לימודי התואר הראשון.
תואר יקנה לבוגרים ראייה מערכתית כוללת לצורך ייזום, יישום והטמעת פתרונות משופרים למערכות מורכבות.

 

מטרות התוכנית לתואר שני בהנדסת תעשייה וניהול:

 • הקניית ידע רחב יותר על גישות, מודלים וכלים, שישביחו את היכולות לנתח בעיות מורכבות.
 • הקניית יכולת משופרת להתמודד עם מצבי אי-ודאות, עם משאבים מוגבלים ועם הצורך לנתח ולפרש נתונים - סוגיות שמאפיינות משימות רבות במקומות העבודה ובחיי היומיום.
 • הקניית שיטות מתקדמות באופטימיזציה ויישומן לבניית מודלים ולפתרון בעיות מציאותיות דטרמיניסטיות וסטוכסטיות.

 

תנאי הקבלה:

 • ממוצע ציונים של 80 בתואר ראשון.
 • בעלי ניסיון תעשייתי/ניהולי רלוונטי וממוצע של 75 לפחות בתואר הראשון, רשאים להגיש מועמדות לוועדת ההוראה למוסמכים; זו עשויה להטיל על המועמד ללמוד קורסי השלמה, וכן להתנות תנאים נוספים.
 • מועמדים שאינם בוגרי תואר בהנדסת תעשייה וניהול יידרשו ללמוד קורסי השלמה, בהתאם לדרישות ועדת ההוראה למוסמכים.
 • על המועמדים לצרף לבקשה שני מכתבי המלצה מהמוסד האקדמי שבו למדו או ממקום העבודה.

 

מהלך הלימודים לתואר שני בהנדסת תעשייה וניהול:

 • תכנית הלימודים בלימודי הסמכה תותאם לסטודנטים עובדים ככל שניתן.
 • משך הלימודים לתואר השני מוגבל לשנתיים, ולפיכך בשנה הראשונה הסטודנטים נדרשים להשלים בכל סמסטר לכל הפחות ארבעה קורסים, ובשנה השנייה להשלים את מלוא חובותיהם האקדמיים.
 • אין התחייבות לקיום לימודי ערב למקצועות ההשלמה למי שנדרש בכך.

 

למי מיועדים לימודי תואר שני בהנדסת תעשייה וניהול?

לימודי תואר שני בהנדסת תעשייה וניהול פתוחים למהנדסי תעשייה וניהול ולמהנדסים מדיסציפלינות אחרות. מועמדים בעלי תואר ראשון במדעי הטבע, מתמטיקה, מדעי המחשב, כלכלה ותחומי דעת קרובים יכולים גם הם להגיש את מועמדותם. וועדת הקבלה של התוכנית תיבחן את הרקע האקדמי והמקצועי של המועמדים והיא אף עשויה לחייב נרשמים בקורסי השלמה. ניסיון תעשייתי/ניהולי רלוונטי מהווה יתרון.

 

מלגות:

תלמידים שיבקשו להתקבל במסלול אינטרני, כתלמידי מחקר, ויבצעו עבודת גמר מורחבת בהנחיית אחד מחוקרי המכללה, יהיו זכאים למלגות לתקופה של שתי שנות הלימודים לתואר השני:

 • מלגת פטור מלאה משכר לימוד.
 • מלגת קיום חודשית בסכום של 5,600-4,900 שקל.
 • אפשרות לעסוק בהוראה כמורה מן החוץ בהיקף של עד 4 שעות שבועיות.

 

תנאי קבלת המלגות ו/או אפשרות העסקה כמורה מן החוץ:

 • ממוצע ציונים בתואר הראשון של 80 ומעלה.
 • רישום כתלמיד/ה מן המניין לתואר השני והתחייבות לביצוע עבודת גמר מורחבת.
 • התחייבות להקדשת מירב הזמן ללימודים ולמחקר.

מטרת המלגות לתואר שני היא לאפשר לסטודנטים המקבלים אותן להקדיש את זמנם ללימודים ולמחקר.

 

חשוב לדעת:

 • הלימודים מתקיימים בשני הקמפוסים, באר שבע ואשדוד.
 • חלק מהקורסים ייערכו בשידור סינכרוני בין הקמפוסים.

 

פרטים נוספים ראו בדף המחלקה - הנדסת תעשייה וניהול קמפוס אשדוד | הנדסת תעשייה וניהול קמפוס באר שבע