הסיוע הלימודי נועד לתמוך בסטודנטים למצות את הפוטנציאל האקדמי הטמון בהם. הסיוע מותאם באמצעות שיחות אישיות, תוך איתור הקשיים שעלולים לפגוע בהצלחת הלימודים.

פרויקט נחישות:
מטרת הפרויקט היא לסייע בצמצום נשירת סטודנטים בשנה הראשונה ללימודיהם ולהעניק לסטודנטים החדשים מסגרת להשתלבות באקדמיה. סטודנטים משנים ב'-ד', בעלי ממוצע ציונים גבוה, חונכים סטודנטים במהלך הסמסטר הראשון ללימודיהם באמצעות מפגשים אישיים, שבהם הסטודנטים זוכים לסיוע לימודי והיכרות עם האקדמיה. הפרויקט זוכה להצלחה מרובה ומתקיים ללא עלות.

מערך שיעורי תגבור:
את התגבורים מעבירים סטודנטים בעלי ציונים גבוהים בקורס שאושרו ע"י דיקן / רמ"ח.

תגבורים אישיים:
תגבור פרטני ניתן לסטודנט אשר אינו עומד בקצב הלימודים מסיבות שונות. מערך התגבורים מתקיים תודות לסטודנטים מצטיינים אשר מתפקדים כמורים פרטיים. התגבורים אישיים ניתנים בכפוף לתשלום סל רווחה ובהתאם לצורך האקדמי של הסטודנט. לטופס בקשה לתגבור אישי לחצו כאן

תגבורים קבוצתיים:
קבוצת סטודנטים המתקשים בקורס מסוים, פונים לסיוע בדיקנאט הסטודנטים, ועבורם נפתחת קבוצת תגבור שמלווה אותם במהלך הסמסטר. לטופס בקשה לתגבור קבוצתי לחצו כאן

ליצירת קשר, פנו אל היועצות בדיקנאט הסטודנטים:
בקמפוס באר-שבע: גב' חיה קדוש, יועצת חינוכית,
בטלפון 08-6475797 או באמצעות הדוא"ל hayak@sce.ac.il

בקמפוס אשדוד: גב' הדס אונטרויב, רכזת סיוע לימודי,
טלפון 08-8519070 או באמצעות הדוא"ל hadasun@sce.ac.il