פתחפתח
לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
x סגור

הסדרי נגישות ב-SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

הצהרת נגישות 16.1.2024

כיום חיים בישראל כ-1.6 מיליון אנשים, המהווים כחמישית מאוכלוסייה, עם מגבלה כלשהי; מהם כ-700,000 אנשים עם מגבלה חמורה המקשה על תפקודם היומיומי. אנשים עם מוגבלות חשופים יותר מכלל

האוכלוסייה לקשיים מסוגים שונים, והם מתקשים לקיים אורח חיים מלא ולממש את זכותם להשתלב בחברה ובכל תחומי החיים.

SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון הפנימה את הצורך המוסרי והחוקי לאפשר לסטודנטים, אנשי סגל ואורחים עם מוגבלות לקבל שירות נגיש ומכובד, ומקפידה על הנגשה מתמדת בקמפוסים ועל שמירה על כבודו, פרטיותו וחירותו של אדם עם מוגבלות.

מודגשת מחויבותנו לשירות מופתי. אנו נדרשים לספק את כל השירותים הקיימים במכללה, גם לאדם עם מוגבלות לא רק מכורח החוק, אלא מתוך הפנמה כנה, שכך צריך להתנהל.

SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון מייחסת חשיבות רבה לביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות ומשקיעה לאורך זמן מאמצים לשיפור נגישותה.

התאמות אלו נעשות תוך עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, והתקנות על פיו, והמכללה משפרת באופן מתמיד את נגישותה, הן בהיבטי התאמת מבנים, תשתיות וסביבה והן בהיבטי שירות.