פרופ' ויקטור קגלובסקי
ראש הרשות למו"פ
victork@sce.ac.il
104ד איינשטיין (40)
08-6475090

גב' קרינה אלזון
רכזת תחום הגשות חיצוניות
karinael@sce.ac.il
104א איינשטיין (40)
08-6475045

גב' יעל דגן
עוזרת מנהלית
104ב איינשטיין (40)
rda@sce.ac.il
08-6475764

ד"ר סעדיה שטרנברג
עורך פרסומים והגשות
206 ב', שמעון (20)
saadyst@sce.ac.il
054-2012440


 

 

למאמרים נוספים בנושא הרשות למחקר ופיתוח:

אודות הרשות למחקר ופיתוח