פרופ' ויקטור קגלובסקי
ראש הרשות למו"פ
victork@sce.ac.il
G03א קציר (50)
08-6475828

גב' קרינה אלזון
רכזת תחום הגשות חיצוניות
karinael@sce.ac.il
G03ב קציר (50)
08-6475045

גב' יעל דגן
עוזרת מנהלית
G03 קציר (50) 
rda@sce.ac.il
08-6475764


 

 

למאמרים נוספים בנושא הרשות למחקר ופיתוח:

אודות הרשות למחקר ופיתוח