המרכז לקידום ההוראה במכללה הוקם ב-2005 ע"י פרופ' דורית תבור.
בשנת 2016, עם השינויים הארגוניים שנעשו במכללה, המרכז הוכפף תחת המרכז להערכת איכות וקידום ההוראה.

כמו כל תפקיד אחר, ההוראה דורשת לא רק כישרון "טבעי" אלא גם מיומנויות וידע ספציפיים, מקורות חיצוניים ופנימיים ללמידה, לתמיכה ולהתפתחות מקצועית.
תפקידו של המרכז לסייע למרצים לקדם ולשפר את הוראתם, להטמיע גישות הוראה חדשות ומגוונות, תוך שימוש בטכנולוגיות שונות המעשירות את ההוראה האקדמית.

המרכז פועל במגוון תחומים: קיום השתלמויות למרצים, עריכת סקרי הוראה, הוראה מתוקשבת וצילומי הרצאות.
המרכז חבר ופעיל בפורום ראשי מרכזי ההוראה של המוסדות להשכלה גבוהה. נציגיו משתתפים באופן פעיל במפגשים, בימי העיון ובימי ההתמקצעות של הפורום.

 

סגל המרכז

פרופ' דורית תבור
ראש המרכז להערכת איכות וקידום ההוראה
G03 קציר (50)
08-6475634
[email protected]

גב' גלית שיקלר פרידמן
רכזת המרכז להערכת איכות וקידום ההוראה, קמפוס באר שבע
G03 קציר (50)
08-6475732
[email protected]

גב' אנה סורון
רכזת המרכז להערכת איכות וקידום ההוראה, קמפוס אשדוד
חדר 129, ז'בוטינסקי
08-8519312
[email protected]

ד"ר גלי נווה
אחראית פדגוגיה דיגיטלית, קמפוס באר שבע
400ז' בניין ד' (60)
08-6475649
[email protected]

ד"ר רונית שמלו
אחראית פדגוגיה דיגיטלית, קמפוס אשדוד
2021 דציבל
08-8519324
[email protected]

לקישורים נוספים בנושא שירותים אקדמיים:

המרכז ליזמות וחדשנותקשרים אקדמיים בינלאומייםהמרכז להערכת איכות • הוגנות מגדרית