ביטחון

ביטחון

מחלקת הביטחון במכללה אחראית על תפעול מערך האבטחה בחירום וברגיעה - האנושי והטכנולוגי. אבטחת כנסים, אירועים ואכיפת חניה.

העוזרת המנהלית במחלקה אחראית על תפעול מערכת בקרת כניסת רכבים ממוחשבת, הפעלת פוליסות ביטוח לעניין תאונות אישיות, צד ג' וכן תביעות ביטוח לאומי.