פעילות היחידה

 • שמירה על בטחון וסדר בקמפוס
 • בידוק ביטחוני לבאי הקמפוס
 • טיפול ואכיפת תנועה וחנייה
 • הנפקת תוויות
 • איוש מוקד ביטחון 24 שעות ביממה
 • אבטחת שערים
 • פעילות פומבית בקמפוס
 • אבטחת אירועים וכנסים בקמפוס
 • טיפול במערך כוח אדם מאבטחים
 • מתן מענה ראשוני בשעת חירום
 • אישור ובקרה על מערך המצלמות בקמפוס