רמ"ח תפעול
מר ערן עמר
207ב'1 ספרא (30)
08-6475682
052-9278875
[email protected]
עוזרת מנהלית
גב' אריאלה הוידה
207ב ספרא (30)
08-6475816
[email protected]
רמ"ד אחזקה
מר דוד ארץ קדושה
206 ספרא (30)
08-6475897
054-7733824
[email protected]
אחראי מערכות בקרה
מר דביר חניה
205 ספרא (30)
08-6470254
054-5328750
[email protected]
אחראי אחזקה
מר עומרי אשד
70א קציר (50)
08-6475885
054-2217028
[email protected]
עובד אחזקה
מר יעקב רובין
270 א' אינשטיין (40)
08-6475896
052-9254428
[email protected]
עובד אחזקה
מר שמעון זגורי
370 א' ספרא (30)
08-6475282
050-3390977
[email protected]
עובד אחזקה
מר לילו פרץ
370 א' ספרא (30)
08-6475282
050-4002257
[email protected]
עובד אחזקה
מר שלום לוזון
כלנית 10
08-6475647
054-4661470
[email protected]
עובד אחזקה
מר אוריאל נחמני
[email protected]
עובד אחזקה במשרת סטודנט
מר ויקטור בלנק
370 א' ספרא (30)
08-6475647
054-8029535
[email protected]
אחראי מבנים
מר יפים (פימה) מיילר
170 ספרא (30)
08-6475660
054-7733825
[email protected]
אחראי מבנים
מר רמי בנישו
70 א' קציר (50)
08-6475266
054-7733825
[email protected]
מחסנאי
מר משה ביטון
מחסן תפעול
08-6475684
054-7733836
[email protected]
ממונה בטיחות ורכז נגישות
מר מנחם אספיט
207 א' ספרא (30)
08-6475706
054-7733827
[email protected]
אחראי רעלים
מר אבי סולימני
טכנולוגית / D308
054-7733857
[email protected]c.il