רמ"ח תפעול
מר ערן עמר
207ב'1 ספרא (30)
08-6475682
052-9278875
eranam@sce.ac.il
עוזרת מנהלית
גב' אריאלה הוידה
207ב ספרא (30)
08-6475816
arielaav@sce.ac.il
רמ"ד אחזקה
מר דוד ארץ קדושה
206 ספרא (30)
08-6475897
054-7733824
davider@sce.ac.il
אחראי מערכות בקרה
מר עומרי אשד
70א קציר (50)
08-6475885
054-2217028
omries@sce.ac.il
חשמלאי מערכות בקרה
מר לידור שיראזי
עובד אחזקה
מר יעקב רובין
270 א' אינשטיין (40)
08-6475896
052-9254428
yakovro@sce.ac.il
עובד אחזקה
מר שמעון זגורי
370 א' ספרא (30)
08-6475282
050-3390977
shimonza@sce.ac.il
עובד אחזקה
מר לילו פרץ
370 א' ספרא (30)
08-6475282
050-4002257
lilope@sce.ac.il
עובד אחזקה
מר שלום לוזון
כלנית 10
08-6475647
054-4661470
shalomlu@sce.ac.il
עובד אחזקה
מר אוריאל נחמני
urielna1@sce.ac.il
עובד אחזקה במשרת סטודנט
מר ויקטור בלנק
370 א' ספרא (30)
08-6475647
054-8029535
victorb@sce.ac.il
אחראי מבנים
מר יפים (פימה) מיילר
170 ספרא (30)
08-6475660
054-7733825
fima@sce.ac.il
אחראי מבנים
מר רמי בנישו
70 א' קציר (50)
08-6475266
054-7733825
amrambe@sce.ac.il
מחסנאי
מר משה ביטון
מחסן תפעול
08-6475684
054-7733836
​mosheb@sce.ac.il
ממונה בטיחות ורכז נגישות
מר מנחם אספיט
207 א' ספרא (30)
08-6475706
054-7733827
menahema@sce.ac.il
אחראי רעלים
מר יהודה רודל
270 א' אינשטיין (40)
yehudro@ac.sce.ac.il