ראש המחלקה
גב' טליה גרש
110א קציר (50)
08-6475602
amart@sce.ac.il
אחראי תחום תוכן אתר ורשתות
מר שי שבתאי
110ג קציר (50)
08-6475014
shaysh@sce.ac.il
רכזת הפקות דפוס ורכש שיווקי
גב' מרינה גרינשפון
110 קציר (50)
08-6475763
marinagr@sce.ac.il
רכזת אירועים וארגון הבוגרים
גב' אירמה שלו
110ד קציר (50)
08-6475865
irmash@sce.ac.il
עובדת במחלקה
גב' יסמין שמואל
110ג קציר (50)
08-6475813
yasminbr@sce.ac.il