x סגור
פתחפתח
מתעניין/ת בלימודים?לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
סטודנטים מול מחשב

startupSCE

startupSCE (״מהנדס-יזם״ בשמה הקודם) הנה תוכנית הדגל של המרכז ליזמות וחדשנות. התוכנית מאפשרת לסטודנטים לרכוש ידע בתחום היזמות ולהתנסות בפיתוח מיזם - החל מזיהוי הזדמנות עסקית ועד להצגת תוכנית עסקית למשקיעים פוטנציאליים.
התוכנית, שנערכת בשנה ד', מיועדת לסטודנטים מכל המחלקות במכללה, ותתבסס על יוזמות אישיות של הסטודנטים או פרויקטי גמר מבטיחים.
התוכנית כרוכה בתשלום נוסף מעבר לשכר הלימוד והקבלה אליה מותנית בראיון קבלה והצטיינות אקדמאית. מלגות יינתנו לסטודנטים מצטיינים במסגרת מסלול הכולל גם השתלמות בחו"ל בסמסטר הקיץ, לפרויקטי גמר מבטיחים (בהמלצת ראשי המחלקות) ולתלמידים המשתתפים בתוכנית יזמים צעירים. כמו כן, התוכנית פתוחה גם עבור בוגרים ויזמים חיצוניים. פרויקטים בעלי פוטנציאל מהותי יוכלו להיכלל בתוכנית SCEhub.
התוכנית כוללת את קורס "מושגי יסוד ביזמות" (לחצו כאן לצפייה בסילבוס) המהווה תנאי מקדים, "סדנה ביזמות" שתיערך בסמסטר א' ומאיץ בסמסטר ב' (4 ש״ש כל אחד).
מטרתם של הסדנה והמאיץ היא לתת לסטודנט כלים תיאורטיים וניסיוניים להתמודדות בעולם היזמות. הסדנה תלווה את בניית התוכנית ומימושה, ותעניק את כל הכלים הנחוצים על מנת לבנות תוכנית עסקית ולממשה. לצורך כך ייתן הקורס כלים מעשיים לפעילות יזמית, לצד הבנה תיאורטית ועולם מושגים בסיסי בתחום.
הסדנה תכלול העמקה של נושאים שנלמדו בקורס "מושגי יסוד ביזמות", בליווי דוגמאות רלוונטיות (כמו פרויקטי גמר, מיזמי סטודנטים או לצורך תכנון פרויקטים חדשים בארגונים קיימים). המאיץ יכלול בעיקר התנסות אישית בתכני הקורס, ובמהלכו הסטודנטים יתנסו במטלות רלוונטיות כגון: כתיבת פטנט, סקירת שוק, ניתוח סיכונים, בניית Road map, בניית תוכנית מימון, הכנת מסמכים ומצגות.
לסיכום הקורס הסטודנטים יגישו תוכנית עסקית על כל שלביה, ויציגו בפני הכיתה מצגת למשקיעים (גיוס הון ראשוני) המתארת את פרויקט הגמר/מיזם אישי או Test case כללי.  


SCEhub*

במסגרת SCEhub ייכללו פרויקטים מבטיחים בוגרי startupSCE, במסגרת זו יישארו היזמים במכללה לשנה נוספת במסגרת לימודי תואר שני עם מלגת לימודים ומלגת קיום, במטרה להבשיל את המיזם עד לשלב גיוס מימון חיצוני. במסגרת ה-hub הסטודנטים יקבלו חלל עבודה, ייעוץ צמוד וסיוע משפטי. בוגרי התוכנית ייהנו מתואר שני, מניסיון יזמי, ופוטנציאלית - ממיזם בשל לפתיחת startup עצמאי.  

*המסלול בבנייה, ומיועד להתחיל בשנת הלימודים תשע"ח או תשע"ט

 

למאמרים נוספים בנושא המרכז ליזמות וחדשנות:

אודות המרכז ליזמות וחדשנותסגל המרכז ליזמות וחדשנותסגל אקדמיקורסים ותוכניות לסטודנטים • מסלולים לבוגרים וליזמים חיצונייםסדנאות לסגלקישורים ליזם