דיקן הסטודנטים
מר משה קרוצ'י
08-6475655
[email protected]

קמפוס באר שבע

קמפוס אשדוד (בני ברית)         

עוזרת מנהלית לדיקן הסטודנטים
גב' איה אנצ'לוביץ
209 ספרא (30)
08-6475655
[email protected]
אחראית סיוע כלכלי
גב' שרון שנהב
בני ברית / 119
08-8519040
[email protected]
שעות קבלה: ב'    17:00-15:30
רמ"ד סיוע כלכלי
גב' יוליה ברוורמן
212ג ספרא (30)
08-6475676
[email protected]
אחראי סיוע לימודי והנגשת הלימודים באקדמיה
מר דוד אברהם
בני ברית / 118
08-8519070
[email protected]
שעות קבלה: ב'     17:00-15:30
רכזת המרכז לפיתוח קריירה
גב' זוהר צליק-קרייצר
203 ספרא (30)
08-6475750
[email protected]
ראש מרכז התמיכה לסטודנט
גב' לילך מדר
בני ברית / 117
08-8519378
[email protected]
שעות קבלה: ג'    17:00-15:30
ראש מרכז התמיכה לסטודנט
גב' יעל ברק
204ב שמעון (20)
08-6475677
[email protected]
שעות קבלה: ג'   17:00-15:30
רכזת המרכז לפיתוח קריירה
גב' מירב שגיב עמיתי
בני ברית / 138
08-8519087
[email protected]
 
רכזת מעורבות חברתית 
גב' דנה מנור
212א ספרא (30)
08-6475856
[email protected]
רכזת מעורבות חברתית 
גב' יהל פלצקובסקי
בני ברית / 137
08-8519362
[email protected]

אחראית סיוע לימודי והנגשת הלימודים באקדמיה
גב' חיה קדוש
212ב ספרא (30)
08-6475797
[email protected]
שעות קבלה: ב'   17:00-15:30

רכזת פרויקטים
גב' רעות פז
270א' שמעון (20)
08-6475017
[email protected]

 

רכזת תכנית "הדבר הבא"
גב' זוהר צליק קרייצר
אשדוד 08-8519362
ב"ש 08-6475750
[email protected]

רכזת מלגות והלוואות
גב' אלבינה ריידר
212ד ספרא (30)
08-6475072
[email protected]

רכזת גיוס משאבים לסיוע כלכלי
גב' סוניה ליבמן
08-6475021
204 ספרא (30)
[email protected]

 

שעות קבלה

א'-ה' 13:00-09:00

פקס: 08-6475788