המרכז ליזמות וחדשנות (EIC) הוקם במטרה לעודד את החינוך ליזמות וחדשנות בקרב הסטודנטים, להקנות כלים וניסיון הנדרשים בפיתוח יזמות וחדשנות פנים אירגונית במקום העבודה העתידי וליצור חיבור עם התעשייה וצרכיה העכשוויים.

תוכניות במרכז היזמות

  • תוכנית מהנדס+: "מושגי יסוד ביזמות", קורס בחירה לסטודנטים בשנים ג' וד' מכלל המחלקות. במסגרת התוכנית, הסטודנטים רוכשים ידע וכלים בסיסיים ביזמות ונחשפים להרצאות של מרצים אורחים ממגוון תחומים ותעשיות.
  • תוכנית מהנדסי חדשנות: תוכנית ייחודית, במהלכה יתקיימו מפגשים של הסטודנטים עם חברות וארגונים במשק. מטרת התוכנית לחבר את הסטודנט עם אתגרי וצרכי התעשייה במציאות בה הטכנולוגיות בשוק משתנות במהירות.
  • תוכנית מאיצי חדשנות: תוכנית המשך לבוגרי תוכנית "מהנדסי חדשנות", בה הסטודנטים מפתחים את הפתרון שהעלו לאתגרים מהתעשייה במסגרת פרויקט גמר. התוכנית הינה בליווי חברי סגל, נציג מהתעשייה ומנטורים עסקיים שילוו את הסטודנטים באתגרים וסוגיות טכנולוגיות ועסקיות. 

 

למאמרים נוספים בנושא שירותים אקדמיים:

קשרים אקדמיים בינלאומייםהמרכז להערכת איכותהמרכז לקידום ההוראההוגנות מגדרית