המרכז לשמישות

המרכז לשמישות YOUsability

המרכז לשמישות YOUsability במחלקה להנדסת תעשייה וניהול באשדוד ייחודי בנוף המוסדות האקדמיים בארץ, ומהווה סביבה ייעודית לפיתוח ולבדיקה של מערכות אדם-מחשב אינטראקטיביות.

המרכז מיישם את הרעיון העוצמתי של עיצוב-ממוקד-משתמש (UCD – User Centered Design) הידוע בתחום עיצוב טכנולוגיות אינטראקטיביות ומבטיח שמשתמשי הקצה וצרכיהם נמצאים במרכז תהליך הפיתוח הטכנולוגי החל מהשלבים הראשוניים ביותר.

במסגרת פעילויות הפיתוח, המעבדה מאפשרת לסטודנטים לחקור וליישם במסגרת פרויקטי הגמר תכנון והטמעה של טכנולוגיות אדם-מחשב ואינטראקציית אדם-מכונה ולהשתמש בעקרונות התיאורטיים הנלמדים בקורסים השונים.

הקמת המרכז מהווה צעד חשוב במימוש חזון להקמת מרכז מולטי-דיסציפלינארי לפיתוח, מחקר יישומי ולהוראה בתחומי הטכנולוגיות הממוחשבות האינטראקטיביות.