מחקר משתמשים הוא שלב חיוני בפיתוח מוצרים יעילים, בטוחים, ידידותיים למשתמש. במרכז מפתחים ובודקים מערכות ממוחשבות שייבנו באמצעות שיטות שונות ומגוונות לבדיקת שמישות, ובאמצעות כלים טכנולוגיים מתקדמים. חקירת משתמשים פוטנציאלים של מערכות בשלבי הפיתוח מאפשרת הבנה מעמיקה של האינטראקציה האנושית עם המערכות והתגובה הרגשית אליהן.

הקמת מרכז זה במוסד אקדמי מאפשרת שילוב ייחודי של חקירה והעמקת נושאים בתחום דינאמי זה, חשיפתו באירועים ייעודיים ויישומם במערכות דיגיטאליות.