1. מלגת מחקר חודשית לסטודנט/ית לתואר שני מן המניין במסלול תזה - 14-16 מנות (4,900-5,600 שקל), מנחה התיזה י/תהיה רשאי/ת להוסיף עד עוד 4 מנות (1,400 שקל) ע"ח תקציב מחקר חיצוני.

2. מלגת מחקר חודשית לסטודנט/ית לתואר שלישי במעמד "על תנאי" (טרם אישור הצעת המחקר) - עד 16 מנות (5,600 שקל) ע"ח המכללה, מנחה עבודת המחקר יהיה רשאי/ת להוסיף עד עוד 4 מנות (1,400 שקל) ע"ח תקציב מחקר חיצוני.

3. מלגת מחקר חודשית לסטודנט/ית לתואר שלישי (Ph.D.) במעמד "מן המניין" (לאחר אישור הצעת המחקר) - עד 20 מנות (7,000 שקל) ע"ח המכללה, מנחה עבודת המחקר יהיה רשאי/ת להוסיף עד עוד 4 מנות (1,400 שקל) ע"ח תקציב מחקר חיצוני.

4. מלגת פוסט דוקטורט חודשית - עד 8,100 שקל בחודש (מצטבר ממקורות תקציב פנימיים ו/או חיצוניים).

*המלגה בכפוף לגובה התקציב העומד לרשות החוקר/המכללה