המכון למדע יישומי הוקם במטרה להוות כלי מקביל למו"פ לעידוד ומימון מחקר במכללה, וכן ע"מ להביא לכדי מיצוי את היכולות הטכנולוגיות-מדעיות של המכללה; זאת במקביל לתרומה לתהליך הכשרת הסטודנטים והשמתם העתידית. בהתאם לכך נבנתה התוכנית להקמתו, כחלק מאסטרטגיה כוללת למיצוי היכולות הגלומות בסגל המחקר והסטודנטים ובתשתיות הפיזיות של המכללה - הן בהיבט המסחרי והן בהיבט האקדמי. 

בפן המסחרי האסטרטגיה מתמקדת בשלושה נדבכים הכוללים:

  • מימוש פרויקטים בעלי פוטנציאל מסחרי המבוססים על יוזמות ויכולות סגל המחקר (במסגרת מכון למחקר יישומי).
  • יכולות המכללה לממש פרויקטים הנדסיים/טכנולוגיים ע"פ דרישה חיצונית (במסגרת ה-SCEhub).
  • עידוד ותמיכה בסטודנטים-יזמים בדרכם לפתיחת סטארטאפים במסגרת המכללה.

בפן האקדמי יינתנו דגשים למסלול הכשרת הסטודנטים ע"י חשיפתם למיזמים השונים, אם במסגרת עבודות גמר ואם במסגרת התמחויות.


דרכי פעולה

במטרה לאתר מחקרים בעלי פוטנציאל מסחרי עתידי, המכון יפרסם קולות קוראים לסגל המחקר ויבחן את הפוטנציאל המסחרי של פטנטים המוגשים דרך המכללה. כמו כן, המכון יעודד חוקרים להציע שת"פ או שירותים לחברות/גורמי חוץ. בנוסף, המכללה תאפשר לחברות צעירות, הנעדרות יכולת מחקר עצמאית, לקיים את מחקרן במכללה בשיתוף חוקרים רלוונטיים בתמורה לתשלום, חלוקת מניות או תגמולים עתידיים. שת"פ מסוג זה ייתכן רק במקרה שלמחקר המוצע ערך עבור תהליך הכשרת הסטודנטים והוא יאפשר קיום פרויקטי גמר בעל ערך משמעותי.  

 

למאמרים נוספים בנושא המכון למחקר יישומי:

קול קורא ופטנטים • HUB • מוקדי מחקר יישומי