כמכללה האקדמית להנדסה הגדולה בישראל, SCE הציבה לעצמה כמטרה להוביל בתחום האקדמי ולהיות גורם מרכזי בפיתוח הנגב. למען הגשמת חזונה, העמידה המכללה את פיתוח המחקר וטיפוח המצוינות המדעית כיעד מרכזי של המחלקות והיחידות האקדמיות הפועלות בה.

רשות למחקר ולפיתוח אחראית על ניהולו הלוגיסטי של המחקר ותהליכי קבלת הסיוע באמצעות קרנות המחקר. בין היתר תחומי פעילותה של הרשות למחקר ולפיתוח כוללים: איתור מקורות מימון והפצת קולות קוראים לכלל החוקרים; תמיכה והדרכת חוקרים בהגשת הצעות מחקר; ניהול תקציבי מחקר למחקרים שמקורותיהם מקרנות מחקר חיצוניות ופנימיות; בקרה תקציבית על מחקרים פעילים בכפוף לנוהלי המכללה ונוהלי קרנות המחקר; ייזום שיתופי פעולה בין חוקרים לקבוצות מחקר מהאקדמיה ומהתעשייה; הוצאה לאור של חוברות מחקרים ופרסומים.

אנו יכולים גם להציע לכם סיוע נוסף כגון: חיפוש שותפים, ניהול משא ומתן על חוזי מחקר, סיוע בבניית תקציבים, מתן כלים לניהול ומעקב של המחקרים, ניהול מענקים פיננסיים ודיווח מדעי, סיוע כספי בפרסום מאמרים בכתבי עת, עריכה לשונית ומדעית ועוד.

כחלק מעידוד המחקר, המכללה מקצה משאבים לקרן המחקר הפנימית של המכללה. קיימים שני מסלולי מחקר פנימי, המיועדים לעידוד החוקרים להגיש הצעות מחקר לקרנות חיצוניות:

  • מסלול Young Research
    תקציב מחקר המיועד לחוקרים חדשים – חברי סגל מן המניין שנמצאים במכללה עד 3 שנים. תקציב מחקר זה ניתן לתקופות משתנות של עד שלוש שנים, כדי לאפשר לחברי סגל חדשים לבנות תשתית מחקרית וניסיון מחקרי שיאפשרו הגשת הצעות מחקר לקרנות חיצוניות.
  • מסלול Excellent Research
    תקציב מחקר המיועד לחוקרים במכללה שהגישו הצעת מחקר לקרנות חיצוניות וקיבלו ציון "טוב" או "טוב מאוד" בהצעת המחקר, אך לא זכו בתקציב בפועל. תקציבי מחקר אלה ניתנים לתקופות משתנות של עד שלוש שנים.

 

למאמרים נוספים בנושא הרשות למחקר ופיתוח:

סגל הרשות • מרכזי מחקר