חשיבותה של הפעילות התקשורתית במכללה היא חיזוק המוניטין ובניית תדמית חיובית ואוהדת בקרב קהלי היעד של המכללה.

פעילות יח"צ המכללה מבוססת על אירועים, הישגים, כנסים, ביקורים, קשרי קהילה, שיתופי פעולה, פרסום ושיווק ועוד. סקירת פעילות זו באמצעי התקשורת השונים חושפת את פעילויותיה ואנשיה של המכללה לקהלי היעד.

לעמוד המכללה בתקשורת