חשבונות סטודנטים

מדור חשבונות סטודנטים ממונה על גביית שכר לימוד, תשלום קורסים אישיים ותשלומים נלווים בקמפוסים באר שבע ואשדוד, הן בגין לימודי הנדסה והן עבור המכינה קדם אקדמית.

חיוב שכר הלימוד מתבצע על פי נקודות הזכות שנרשמות במערכת, בתוספת דמי שמירה וסל רווחה.
פריסת שכר לימוד לתשלומים מתבצעת באמצעות הוראת קבע במועדים המפורסמים בדף תעריפון, המופיע בלוחות המודעות ובאינטרנט.

סטודנט המעוניין להסדיר תשלומיו בדרך אחרת יפנה למשרדי המדור ויבחר באחת מהאפשרויות הבאות: המחאה, כרטיס אשראי, ניתן לביצוע טלפוני או במכלול -נט, שובר תשלום בבנק, דחיית תשלום (דרך דיקנאט הסטודנטים), משיכה מהפיקדון הצבאי (לזכאים), ומזומן (בהתאם לחוק שימוש במזומן).

שכר הלימוד במכללה זהה לשכר הלימוד הנגבה באוניברסיטאות בישראל. SCE היא מכללה ציבורית המתוקצבת על ידי המועצה להשכלה גבוהה, וגובה שכר הלימוד בה נקבע בהתאם להמלצות הוועדה הציבורית לקביעת גובה שכר לימוד (ועדת מלץ).