רמ"ד חשבונות סטודנטים
גב' מירי משה
509א בניין ד' (60)
[email protected]

רכזת חשבונות סטודנטים בקמפוס באר שבע
גב' אורית מורגנשטרן
509 בניין ד' (60)
[email protected]

רכזת חשבונות סטודנטים בקמפוס באר שבע
גב' גלי גליק
509 בניין ד' (60)
[email protected]

רכזת חשבונות סטודנטים בקמפוס אשדוד
גב' מרינה בלכמן
08-8519004
[email protected]

רכזת חשבונות סטודנטים בקמפוס אשדוד
גב' כרמית אזולאי
08-8519376
[email protected]