***עדכון 13.11.23***
לאור מצב המלחמה, עד הודעה חדשה מדור חשבונות סטודנטים זמין במענה לפניות בדוא"ל בלבד. אנא צרו קשר בלחיצה על הקמפוס הרצוי: באר שבע / אשדוד 

רמ"ד חשבונות סטודנטים
גב' מירי משה
08-6475699
509א בניין ד' (60)
mirimo@sce.ac.il

רכזת חשבונות סטודנטים בקמפוס באר שבע
גב' אורית מורגנשטרן
08-6475699
509 בניין ד' (60)
morit@sce.ac.il

רכזת חשבונות סטודנטים בקמפוס אשדוד
גב' מרינה בלכמן
08-8519004
marinbl@sce.ac.il

רכזת חשבונות סטודנטים בקמפוס אשדוד
גב' כרמית אזולאי
08-8519376
carmitaz@sce.ac.il