רמ"ד חשבונות סטודנטים
גב' מירי משה
08-6475699
509א בניין ד' (60)
mirimo@sce.ac.il

רכזת חשבונות סטודנטים בקמפוס באר שבע
גב' אורית מורגנשטרן
08-6475699
509 בניין ד' (60)
morit@sce.ac.il

רכזת חשבונות סטודנטים בקמפוס אשדוד
גב' מרינה בלכמן
08-8519004
marinbl@sce.ac.il

רכזת חשבונות סטודנטים בקמפוס אשדוד
גב' כרמית אזולאי
08-8519376
carmitaz@sce.ac.il