ד"ר נטע קלע
ראש המרכז ליזמות וחדשנות
G04א קציר (50)
08-6475268
08-8519309

גב' אוה אנצ'לוביץ'
רכזת המרכז ליזמות וחדשנות
[email protected]
270 שמעון (20)
08-6475790

מר עמוס רדליך
אחראי קשרי תעשייה קמפוס באר שבע
[email protected]
G04א קציר (50)
08-6475790

למאמרים נוספים בנושא המרכז ליזמות וחדשנות:

אודות המרכז ליזמות וחדשנות • סגל אקדמיקורסים ותוכניות לסטודנטיםמסלולים לסטודנטיםמסלולים לבוגרים וליזמים חיצונייםסדנאות לסגלקישורים ליזם