ד"ר נטע קלע
ראש המרכז ליזמות וחדשנות
G04א קציר (50)
08-6475268
08-8519309

גב' לילך כהן
רכזת המרכז ליזמות וחדשנות
eic@sce.ac.il
G04א קציר (50)
08-6475790

מר עמוס רדליך
אחראי קשרי תעשייה קמפוס באר שבע
eic@sce.ac.il
G04א קציר (50)
08-6475790

למאמרים נוספים בנושא המרכז ליזמות וחדשנות:

אודות המרכז ליזמות וחדשנות • סגל אקדמיקורסים ותוכניות לסטודנטיםמסלולים לסטודנטיםמסלולים לבוגרים וליזמים חיצונייםסדנאות לסגלקישורים ליזם