ראש המרכז ליזמות וחדשנות
קמפוס ז'בוטינסקי קומת קרקע 138
08-8519309

רכזת המרכז ליזמות ולחדשנות - קמפוס באר שבע
eic@sce.ac.il

 

למאמרים נוספים בנושא המרכז ליזמות וחדשנות:

אודות המרכז ליזמות וחדשנות • סגל אקדמיקורסים ותוכניות לסטודנטיםמסלולים לסטודנטיםמסלולים לבוגרים וליזמים חיצונייםסדנאות לסגלקישורים ליזם