מרכזת בכירה תחום ייעוץ משפטי
עדי הלמן הלוי, עו"ד
08-6475873
adihe@sce.ac.il

אחראית תחום ביטוחים
גב' רונית מורד
08-6475633
ronitm1@sce.ac.il