מרכזת בכירה תחום ייעוץ משפטי
עדי הלמן הלוי, עו"ד
08-6475873
[email protected]

אחראית תחום ביטוחים
גב' רונית מורד
08-6475633
[email protected]