דיקנאט הסטודנטים שואף לממש את חזון המכללה בדבר מחויבותה לחברה הישראלית ולדרום הארץ, אזור בו חיה ונושמת המכללה.

מטרתנו לשלב את הסטודנטים בעשייה חברתית, ערכית וחינוכית, ובעיקר תוך שימוש בארגז הכלים ההנדסיים והטכנולוגיים שהם רוכשים במכללה, לשם עידודה וטיפוחה של החברה בה אנו חיים.

אנו מפעילים תכניות רבות ומגוונות של מעורבות חברתית, בהם תכניות למנהיגות סטודנטים, פרויקטים עם אוכלוסיות שונות כמו קשישים, ניצולי שואה, נוער במצבי סיכון, משפחות נזקקות, עולים חדשים וכן תכניות ליזמות טכנולוגית-חברתית, שבאמצעותן הסטודנטים משפיעים על החברה.