היחידה לקשרים אקדמים בינלאומיים עוסקת בפיתוח, בקידום ובמתן תמיכה לפעילות האקדמית הבינלאומית של המחלקות השונות במכללה.
יחידה עוסקת הן בחשיפה של המכללה ופעילותה האקדמית בפני קהלים בינלאומיים, והן בהרחבת הפעילות הבינלאומית של המכללה בתחומים הבאים:

  • פיתוח וקידום שיתופי פעולה אקדמיים עם מוסדות בחו"ל.
  • פיתוח וקידום תכניות לימוד בינלאומיות.
  • קידום וטיפוח של חילופי סטודנטים ומרצים.

שלושת התחומים הללו מהווים גם נדבך משלים לפיתוח המחקר במוסד.

 

סגל היחידה:

ראש היחידה: פרופ' עדי וולפסון
203ה קציר (50), 08-6475766, adiw@sce.ac.il

רכזת היחידה: גב' סוניה ליבמן
204 ספרא (30), 08-6475021, soniali@sce.ac.il

 

למאמרים נוספים בנושא שירותים אקדמיים:

המרכז ליזמות וחדשנותהמרכז להערכת איכותהמרכז לקידום ההוראההוגנות מגדרית