מערכות מידע

מערכות מידע

מחלקת מערכות מידע אחראית על הטמעה ותחזוקת מערכות המחשוב של SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון. המחלקה פועלת למחשוב התהליכים המנהליים והאקדמיים במכללה, תוך שאיפה לשירות יעיל עבור ציבור הסטודנטים, הסגל האקדמי והסגל המנהלי. 

קצב השינויים וההתחדשות בתחום הטכנולוגי מחד, מול הזמן הנדרש במכללה להסבה, הדרכה והטמעת טכנולוגיות חדשות מאידך, מחייב התעדכנות מתמדת. בנוסף, שינויים ארגוניים בתוך המכללה, בעקבות הגידול המתמיד באוכלוסיית הסטודנטים, מצריכים מודולריות וורסטיליות. כמו כן, שינויים במבנה הרשתי של המכללה דורשים התאמה מתמדת של מערכות המידע.