מנהל אקדמי

בניין מנהלה

המנהל האקדמי אחראי על התכנון האקדמי ברמה השנתית והסמסטריאלית. המנהל האקדמי מנחה, מבקר ועוקב אחר פעילות המחלקות והיחידות האקדמיות.

עוד באחריות המנהל: הליכי הטיפול האדמינסטרטיביים בסטודנטים הנרשמים ללימודים, המבקשים חופשה/הפסקת לימודים, הנרשמים לקורסים (ייעוץ) והמסיימים לימודיהם.

בכפוף למנהל האקדמי פועלים מדור רישום, מדור מנהל סטודנטים, מדור בחינות ומערכת שעות, ומרכז המידע בשני הקמפוסים.