חשבות

המדור מבצע את הרישומים החשבונאיים, תשלומים, גבייה מלקוחות ועריכת דוחות כספיים.

במסגרת פעילות זאת המדור אחראי על התחומים הבאים:

  • לקוחות - הפקת חשבונות, גבייה, קבלת כספים ורישום
  • ספקים ונותני שירות - קליטת חשבוניות, תשלומים, עיקולים, ערבויות, יישום הסכמים ומבדק חשבוניות לתשלום.
  • עובדים - טיפול בהחזרי הוצאות, דוחות נסיעה לחו"ל וטיפול בהקצאות מט"ח, התחשבנות כספית בגין כנסים והשתלמויות בארץ וכו'.
  • רישומים חשבונאיים של ממשקי שכר-לימוד ושכר עבודה.
  • רישום ודיווח תרומות בהתאם לייעודן.
  • ניהול ומעקב אחר השקעות, בחינת כדאיות השקעה בהתאם לתנאים, נזילות וכיו"ב.
  • תכנון תזרים מזומנים.
  • טיפול בחשבונות הבנקים, לרבות רישום, התאמות, קשר שוטף עם הבנקים. הכנת דוחות ניהוליים על פי דרישה, דוחות לגורמי חוץ כגון רשם העמותות, משרדי ממשלה וכיו"ב.
  • עריכת דוחות כספיים שנתיים.
  • טיפול בנושאי מס הכנסה, קיום קשר עם רשות המיסים, דוח מס, ועדכון הנחיות וטפסים בהתאם לעדכוני רשות המיסים.