סגל

חשבת
רו"ח חן פורסט
טלפון: 08-6475016
פקס: 08-6475692
דוא"ל: [email protected]

מנהל חשבונות בכיר
מר יניב נאור
אחריות: ספקי שירותים ובינוי, תשלומים לספקים בארץ, טיפול בהחזרי הוצאות לעובדים בארץ, טיפול בערבויות, דיווח תשלומים למע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.
טלפון: 08-6475738
פקס: 08-6475692
דוא"ל: [email protected]

גב' סנדרה צוקרמן
אחריות: ספקי ציוד, חו"ל ובלדרות. עדכון פרטי בנק לספקים. הלוואות לסטודנטים, טיפול בהחזרים לעובדים ובנסיעות לחו"ל, תשלומים במט"ח וקופות קטנות.
טלפון: 08-6475863
פקס: 08-6475692
דוא"ל: [email protected]

מנהלת חשבונות
גב' שרונה נוסרתי
אחריות: לקוחות, מזומנים, רישומים והתאמות בנקים.
טלפון: 08-6475625
פקס: 08-6475692
דוא"ל: [email protected]