המרכז להערכת איכות הוביל בשיתוף של קמ"ג, האיגוד הישראלי לאיכות והתאחדות התעשיינים, ייסודו של כנס איכות - דרום ב-2016.

הכנס נועד להקנות ידע מקצועי לעוסקים בתחום האיכות, ולהוות במה להחלפת דעות בין עמיתים למקצוע מהתעשייה, האקדמיה, מוסדות וארגונים שונים בתחומים השונים כגון: מו"פ, ייצור, רכש ועוד, באזור הדרום.
אנשי אבטחת איכות ובטיחות וכל העוסקים בתחום האיכות במגזרים השונים, תעשייה, אקדמיה, מוסדות ציבורים ומוסדות פרטים, הוזמנו להגיש את תקציריהם לצורך הצגה בכנסים.

מצ"ב קישורים לכנסים האחרונים:

כנס איכות - דרום, 2016

כנס איכות - דרום, 2017

כנס איכות - דרום, 2018

כנס איכות - דרום, 2019

כנס איכות - דרום, 2020

כנס איכות - דרום, 2021

כנס איכות - דרום, 2022

 

לקישורים נוספים בנושא המרכז להערכת איכות:

אודות המרכזהערכת איכות תוך-מוסדית • פרויקט שדרוג הסילבוסיםהערכת איכות מל"ג • מצוינות אקדמית