מרכז המחקר להינע חשמלי ומערכות הספק

מרכז המחקר להינע חשמלי ומערכות הספק

מרכז מחקר להינע חשמלי ומערכות הספק הוקם בשנת 2020, ובראשו עומד ד"ר דמיטרי ביימל.

במרכז המחקר יש ציוד מדעי מתקדם המאפשר ביצוע מחקר במגוון נושאים הקשורים למערכות הספק והינע חשמלי.

המחקר מבוצע ע"י חברי סגל, פוסט-דוקטורנטים וסטודנטים לתואר שני.