מרכז המחקר להינע חשמלי ומערכות הספק משתף פעולה עם הגופים הבאים:

  • חברת Economotor.
  • הטכניון, הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים.
  • אוניברסיטת בן גוריון בנגב, בית הספר להנדסת חשמל ומחשבים.