סקרי הוראה אנונימיים נערכים מדי סמסטר בקרב הסטודנטים, באמצעות תוכנת נמל"ה ומערכת עולם הנמל"ה, עבור כלל הקורסים והתרגולים המתקיימים במכללה, בכל אחד מן הקמפוסים.

מערכת "עולם הנמלה" מאפשרת לסטודנטים לענות על השאלונים בסמרטפונים, ולכל מרצה ומתרגל להיכנס עם סיסמה אישית למערכת ולצפות בתוצאות הסקר האישיות שלו, הן מן השנה הנוכחית והן משנים עברו.

ראש המחלקה/היחידה והדיקנים רשאים לצפות בתוצאות הסקר של כל חברי הסגל במחלקה/יחידה/פקולטה, לפי ההרשאות שניתנו.

נתוני הסקרים שופכים אור על איכות ההוראה במכללה ומסייעים בקידומה.

כחלק מחזון המכללה לפיתוח המשאב האנושי האקדמי ובהמשך למסורת שהחלה בשנה"ל תשס"ו, המכללה מעניקה פרסים על הצטיינות בהוראה. בחירת חברי הסגל המצטיינים בהוראה מתבצעת על סמך ממוצע סטטיסטי של תוצאות סקרי ההוראה שנערכו במהלך שנת הלימודים בהתאם למספר תבחינים קבועים.

אחת לשנה מתפרסמים שמותיהם של שלושה חברי סגל מצטיינים ומוערכים בהוראה מתוך כלל חברי הסגל האקדמי המלמדים במכללה (הנתונים מתייחסים לשנה"ל שקדמה לשנת הפרסום). התעודות והפרסים הכספיים מוענקים למרצים בטקס שנתי בו נוכחים כלל חברי הסגל.

בכל שנה מתפרסמים שמותיהם של חברי סגל מצטיינים, על פי נתוני סקרי ההוראה, מן המניין ומן החוץ, מכל מחלקה ויחידה, בכל אחד מן הקמפוסים, ובנוסף מוענקת להם תעודה (ראו מצטיינים בהוראה).

 

לקישורים נוספים בנושא המרכז לקידום ההוראה:

אודות המרכז • שילוב טכנולוגיות בהוראה • סדנאות והשתלמויות