תשומות השכלה גבוהה אוקטובר 2020
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8
מועד קבלת החלטה: 7.10.2020
שם ספק: אגנטק (1987) בע"מ
פירוט רכישה: מכונת לחיצה/ מתיחה
סה"כ כולל מע"מ בש"ח: 110,783 שקל

מועד קבלת החלטה: 15.10.2020
שם ספק: ברגל ציוד אנליטי ותוכנה בע"מ
פירוט רכישה: ספקטרומטר
סה"כ כולל מע"מ בש"ח: 222,044 שקל

תשומות השכלה גבוהה ספטמבר 2020
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 24.9.2020
שם ספק: סיסטמטיקס בע"מ
פירוט רכישה: תוכנת MATLAB
סה"כ כולל מע"מ בש"ח: 142,319 שקל

התקשרות בנושא פרסום על גבי אוטובוסים לפי תקנה 3 (18) לתקנות
וכן בהתאם לסעיף 4 לתקנות בדבר ספק יחיד

מועד קבלת החלטה: 26.8.2020
צד להתקשרות: כנען מדיה בתנועה בע"מ
סה"כ כולל מע"מ: 140,400 שקל

תשומות השכלה גבוהה אוגוסט 2020
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 26.8.2020
שם ספק: THORLABS, Inc
פירוט רכישה: ציוד להקמת מרכז לאופטיקה חישובית
סה"כ כולל מע"מ: 124,000 שקל

תשומות השכלה גבוהה דצמבר 2019 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 1.12.2019
שם ספק: מחב"א
פירוט הרכישה: מאגרי מידע דיגטליים
סה"כ כולל מע"מ: 513,172 שקל כולל מע"מ

תשומות השכלה גבוהה נובמבר 2019 
התקשרות בנושא פרסום על גבי בילבורדים לפי תקנה 3 (18) לתקנות וכן בהתאם לסעיף 4 לתקנות בדבר ספק יחיד
מועד קבלת החלטה: 20.11.19
צד להתקשרות: מבט ראשון פרסום חוצות בע"מ
סה"כ כולל מע"מ: 154,440 שקל
צד להתקשרות: מקסימדיה פרסום חוצות בע"מ
סה"כ כולל מע"מ: 167,076 שקל

תשומות השכלה גבוהה נובמבר 2019
התקשרות בנושא רישוי ושירות (תוכנת MATLAB) לפי תקנה 3 (18) לתקנות וכן בהתאם לסעיף 4 לתקנות בדבר ספק יחיד
מועד קבלת החלטה: 20.11.19
צד להתקשרות: סיסטמטיקס בע"מ
סה"כ כולל מע"מ: 119,018 שקל

תשומות השכלה גבוהה נובמבר 2019 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 7.11.19
שם ספק: נ.ב.ט ניו ביוטכנולוגיה בע"מ
פירוט הרכישה: ציוד למעבדת שמישות
סה"כ כולל מע"מ: 105,668 שקל

תשומות השכלה גבוהה יולי 2019 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 4.7.19
שם ספק: דירנית מכונות כלים בע"מ
פירוט הרכישה: מרכז עיבוד CNC
סה"כ כולל מע"מ: 300,000 שקל

תשומות השכלה גבוהה ינואר 2019 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 31.1.19
שם ספק: אפלי-קום אלקטרוניקה בע"מ
פירוט הרכישה: עמדה להמרת אנרגיה
סה"כ כולל מע"מ: 116,122 שקל

התקשרות בנושא פרסום על גבי בילבורדים לפי תקנה 3 (18) לתקנות
וכן בהתאם לסעיף 4 לתקנות בדבר ספק יחיד

מועד קבלת החלטה: 28.11.18
צד להתקשרות: מבט ראשון פרסום חוצות בע"מ
סה"כ כולל מע"מ בש"ח: 157,950 שקל
צד להתקשרות: מקסימדיה פרסום חוצות בע"מ
סה"כ כולל מע"מ בש"ח: 196,794 שקל

התקשרות לפי תקנה 3 (18) לתקנות
וכן בהתאם לסעיף 4 לתקנות בדבר ספק יחיד

מועד קבלת החלטה: 18.12.18
צד להתקשרות: פורום ארט בע"מ
סה"כ כולל מע"מ בש"ח: 96,876 שקל

תשומות השכלה גבוהה ינואר 2019 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 14.1.19
שם ספק: CONTROLS S.p.a
פירוט הרכישה: ציוד למעבדות מכניקת קרקע וסלע
סה"כ כולל מע"מ: 258,055 ש"ח

תשומות השכלה גבוהה ינואר 2019 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 2.1.19
שם ספק: קליבר הנדסה ומחשבים בע"מ
פירוט הרכישה: מכונה לחיתוך לייזר
סה"כ כולל מע"מ: 131,680 ש"ח

תשומות השכלה גבוהה דצמבר 2018 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 4.12.18
שם ספק: לויתן טכנולוגיות ויעוץ – לויתן חגי
פירוט הרכישה: עמדת מחליפי חום
סה"כ כולל מע"מ: 556,920 שקל

תשומות השכלה גבוהה דצמבר 2018 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 4.12.18
שם ספק: פיקוטק בע"מ
פירוט הרכישה: ציוד מתכלה למעבדת ננוטכנולגיה
סה"כ כולל מע"מ: 115,144 ש"ח

תשומות השכלה גבוהה נובמבר 2018 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 29.11.18
שם ספק: מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי
פירוט הרכישה: מאגרי מידע דיגיטליים
סה"כ כולל מע"מ: 534,750 ש"ח

תשומות השכלה גבוהה נובמבר 2018 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 27.11.18
שם ספק: סטרים איט אפ בע"מ
פירוט הרכישה: צילום ותיעוד הרצאות
סה"כ כולל מע"מ: 158,848 ש"ח

תשומות השכלה גבוהה ספטמבר 2018 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 6.9.18
שם ספק: חדשנות מ.ט.ה.מ בע"מ
פירוט הרכישה: ציוד מדעי למעבדת דינמיקת מבנים
סה"כ כולל מע"מ: 122,313.95 ש"ח

תשומות השכלה גבוהה יוני 2018 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 25.6.18
שם ספק: דוכיפת הנדסה בע"מ
פירוט הרכישה: מכשיר לגזירה מרחבית
סה"כ כולל מע"מ: 143,617.50 ש"ח

תשומות השכלה גבוהה יוני 2018 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8
מועד קבלת החלטה: 3.6.18
שם ספק: אפק א.ר.מ.ע בע"מ
פירוט הרכישה: ציוד להתאמת מכבש
סה"כ כולל מע"מ: 193,391 ש"ח

תשומות השכלה גבוהה מאי 2018 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 24.5.18
שם ספק: אפלי-קום אלקטרוניקה בע"מ
פירוט הרכישה: ציוד להקמת מעבדה למערכות אנרגיה
סה"כ כולל מע"מ: 541,852 ש"ח

תשומות השכלה גבוהה מאי 2018 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8
מועד קבלת החלטה: 8.5.18
שם ספק: לויתן טכנולוגיות וייעוץ
פירוט הרכישה: Pilot Centrifuge System
סה"כ כולל מע"מ: 164,173 ש"ח

תשומות השכלה גבוהה אפריל 2018 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 16.4.18
שם ספק: טלדן מערכות מידע בע"מ
פירוט הרכישה: מאגר ספרים אלקטרוניים
סה"כ כולל מע"מ בש"ח: 242,190 ש"ח

תשומות השכלה גבוהה מרץ 2018 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 28.3.18
שם ספק: THORLABS, Inc
פירוט הרכישה: ציוד אופטי
סה"כ כולל מע"מ: 112,407 ש"ח

תשומות השכלה גבוהה ינואר 2018 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 22.1.18
שם ספק: המרכז הישראלי לטכנולוגיה ותקשורת בע"מ
פירוט הרכישה: ציוד תקשורת לטובת קמת מעבדת תקשורת
סה"כ כולל מע"מ: 295,000 ש"ח

תשומות השכלה גבוהה נובמבר 2017 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 6.11.17
שם ספק: אפלי-קום אלקטרוניקה בע"מ
פירוט הרכישה: עמדות לימוד באקלטרוניקה תעשייתית והספק
סה"כ כולל מע"מ בש"ח: 268,515 ש"ח

תשומות השכלה גבוהה אוגוסט 2017 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 17.8.17
שם ספק: סטרים איט אפ בע"מ
פירוט הרכישה: צילום ותיעוד הרצאות
סה"כ כולל מע"מ בש"ח: 187,162 ש"ח

תשומות השכלה גבוהה יולי 2017
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 31.7.17
שם ספק: ליא הנדסה הידראוליקה ופניאומטיקה בע"מ
פירוט הרכישה: מכבש מחקרי משולב תנור
סה"כ כולל מע"מ בש"ח: 358,648.63 ש"ח

התקשרות לביצוע מיזם לפי תקנה 3 (19) לתקנות
פרויקט פר"ח חונכות והפעלת סטודנטים בקהילה - מרץ 2017 

מועד קבלת החלטה: 28.2.17
צד להתקשרות: מכון דוידסון לחינוך מדעי 
סה"כ כולל מע"מ בש"ח: 348,000 ש"ח

תשומות השכלה גבוהה ינואר 2017 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 16.1.17
שם ספק: אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ
פירוט הרכישה: מכשיר MS-GC
סה"כ כולל מע"מ בש"ח: 244,505 ש"ח

תשומות השכלה גבוהה נובמבר 2016 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 6.11.16
שם ספק: TIS Teldan Information Systems UK Limited
פירוט הרכישה: WILEY-EBOOKS
סה"כ כולל מע"מ בש"ח: 350,734 ש"ח

תשומות השכלה גבוהה ספטמבר 2016 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 15.9.16
שם ספק: ליא הנדסה הידראוליקה ופניאומטיקה בע"מ
פירוט הרכישה: מכבש נייד
סה"כ כולל מע"מ בש"ח: 406,692 ש"ח

תשומות השכלה גבוהה מרץ 2016 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 21.3.16
שם ספק: אגנטק בע"מ
פירוט הרכישה: מכשיר מתיחה; מיקרוסקופ אור שולחני
סה"כ כולל מע"מ בש"ח: 107,888 ש"ח

תשומות השכלה גבוהה פברואר 2016 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 25.2.16
שם ספק: AVBA
פירוט הרכישה: מיקרוסקופ אלקטרוני סורק
סה"כ כולל מע"מ בש"ח: 751,000 ש"ח

תשומות השכלה גבוהה דצמבר 2015 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 8.12.15
שם ספק: ד"ר גוליק
פירוט הרכישה: מכשור מדעי
סה"כ כולל מע"מ בש"ח: 377,168 ש"ח

תשומות השכלה גבוהה נובמבר 2015 - לחצ/י כאן
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 29.11.15
שם ספק: Stream It Up
פירוט הרכישה: מערכת צילום ותיעוד הרצאות
סה"כ כולל מע"מ בש"ח: 102,500 ש"ח

תשומות השכלה גבוהה אפריל 2015 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 12.4.15
שם ספק: מדיטל היי טק (1992) בע"מ
סה"כ כולל מע"מ בש"ח: 250,000 ש"ח

תשומות השכלה גבוהה אוקטובר 2014 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 28.10.14
שם ספק: אולטסט ציוד בדיקה בע"מ
סה"כ כולל מע"מ בש"ח: 114,215 ש"ח

תשומות השכלה גבוהה אוגוסט 2014 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8

מועד קבלת החלטה: 12.8.14
שם ספק: אפק א.ר.מ.ע בע"מ
סה"כ כולל מע"מ בש"ח: 246,002 ש"ח

תשומות השכלה גבוהה יוני 2014 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8
תקופה 15/06/2014-1/06/2014

מועד קבלת החלטה: 9.6.14
שם ספק: תכן-וור ייעוץ ותפרונות תוכנה
סה"כ כולל מע"מ בש"ח: 186,434 ש"ח

תשומות השכלה גבוהה מרץ 2014 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8
לתקופה 1/3/2014-31/3/2014

מועד קבלת החלטה: 20.3.14
שם ספק: הראל טכנולוגיות מידע בע"מ
סה"כ כולל מע"מ בש"ח: 109,359 ש"ח

תשומות השכלה גבוהה אוקטובר 2013 
התקשרויות לרכישת תשומות השכלה גבוהה לפי תקנה 8
לתקופה 1/10/2013-20/10/2013

מועד קבלת החלטה: 8.10.13
שם ספק: אלאר מהנדסים בע"מ
סה"כ כולל מע"מ בש"ח: 144,800 ש"ח

מחב"א 
התקשרויות לרכישה לפי תקנה 3(18)
לתקופה 27/11/2013-1/11/2013

שם ספק: מחב"א
סה"כ כולל מע"מ בש"ח: 606,990 ש"ח

אבטחה 
התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010

תאריך: 26.11.13
שם ספק: ג'י פור אס פתרונות אבטחה (ישראל) בע"מ
פרטים: בעקבות פתיחת קמפוס חדש של המכללה באשדוד, בשל השינוי בצרכי האבטחה בקמפוסי המכללה באשדוד ולצורך גיבוש תפיסת אבטחה טרם יציאה למכרז, החליטו חברי הוועדה, באישור מנכ"ל המכללה, להאריך את ההתקשרות הקיימת (אשר נכרתה בעקבות מכרז פומבי) עם חברת האבטחה הנוכחית בקמפוס אשדוד - ג'י פור אס, עד ליום 31.3.14.