מטרת הקדם מכינה היא לקדם את תלמידיה, כדי שיוכלו להתמודד בהצלחה עם הדרישות האקדמיות בכל אחת מן המחלקות להנדסה במכללה. אוכלוסיית היעד של המכינה להנדסה היא מועמדים שלא עומדים בתנאי הקבלה או נדרשים בשיפור וריענון על מנת לעמוד בתנאי הקבלה. ההרשמה למכינה השנתית נערכת בכל ימות השנה ונעשית במדור הרישום.

על מנת שקהל יעד רחב ככל האפשר יוכל לנצל את שלל היתרונות של המכינה השנתית, התלמידים בה זכאים למלגות שונות וגם משרד החינוך מעניק עזרה כספית למועמדים. אפשרות נוספת לממן את הלימודים במכינה להנדסה של SCE היא דרך הקרן להכוונת חיילים משוחררים. הסיוע עשוי לכלול גם מימון מלא או חלקי של שכר הלימוד וגם תשלום דמי קיום חודשיים, כשהיקף הזכאות הוא בהתאם לקבוצות האוכלוסייה השונות ולקריטריונים חברתיים וכלכליים. הזכאות היא לפרק זמן של עד 5 שנים (ממועד השחרור מצה"ל ועד למועד הרישום למכינה). חיילים בודדים ומי שמבצע שירות מילואים פעיל נהנה מהזכאות למשך 5 שנים נוספות.

פגישה אישית עם יועצת מכינה

איפה לומדים

תחילת לימודים

חורף
אביב
קיץ

משך הלימודים

3 חודשים

תנאי קבלה

12 שנות לימוד, או זכאות לבגרות או בגרות חלקית, או בוגרי ישיבות קטנות וגדולות  
3 יח"ל מתמטיקה בציון עד 79
ציון בחינה פסיכומטרית/פסיכוטכנית של 500 לפחות 
אישור ועדת הקבלה

חיילים משוחררים

על הקדם מכינה

מסלול זה מיועד למועמדים בעלי זכאות לבגרות או בגרות חלקית; בעלי 3 יח"ל מתמטיקה בציון עד 79; ציון בבחינה פסיכומטרית/פסיכוטכנית של 500 לפחות. הלימודים נמשכים 3 חודשים, ובסופם ישבוצו הסטודנטים שסיימו את הקדם בהצלחה במכינה דו-סמסטריאלית.

קדם מכינה (בוגרי המסלול ישבוצו במכינה דו-סמסטריאלית)

  • המסלול מיועד למועמדים בעלי זכאות לבגרות או בגרות חלקית 
  • משך הלימודים: 3 חודשים

תנאי הקבלה למסלול

  • 12 שנות לימוד, או זכאות לבגרות או בגרות חלקית, או בוגרי ישיבות קטנות וגדולות 
  • בעלי 3 יח"ל מתמטיקה בציון עד 79
  • ציון בחינה פסיכומטרית/פסיכוטכנית של 500 לפחות
  • אישור ועדת הקבלה

*חלה חובה לגשת לבחינת אמיר"ם לפני תחילת המסלול