פתחפתח
לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
x סגור

המכללה מעמידה לרשות סטודנטים המתקשים בתשלומי שכר-הלימוד אפשרות לדחייה / פריסת תשלומי שכר לימוד.

הזכאות לפריסת תשלומים נקבעת עפ"י מצבו סוציו-אקונומי של הסטודנט.

טפסי בקשה ניתן להגיש בדיקנאט הסטודנטים לא יאוחר מ-5 בחודש שבו מתבצעת גביית שכר-הלימוד.
לאחר אישור הבקשה, על הסטודנט להפקיד המחאות נגדיות או לשלם באמצעות כרטיס אשראי את הסכומים שנקבעו. לאחר ביצוע פעולה זו, לא ייגבה התשלום המבוקש באמצעות הוראת הקבע.

 

למאמרים נוספים בנושא סיוע כלכלי:

הלוואות • מלגות • מלגת הצטיינות