לצפייה בנספח לדיווח המגדרי תש"פ-תשפ"ב - לחצו כאן.

לצפייה בדיווח המגדרי לשנים תש"פ-תשפ"ב - לחצו כאן.

לצפייה בדיווח נתונים מגדריים תשע"ח-תשע"ט - לחצו כאן

לצפייה בדוח השנתי בנושא הוגנות מגדרית, אפריל 2018 - לחצו כאן.

לצפייה בדוח השנתי בנושא הוגנות מגדרית, דצמבר 2016 - לחצו כאן.