החלטת ותת תכנית מדד קו המשווה - הודעה למוסדות - לצפייה

התכנית האסטרטגית למדד קו המשווה - SCE - לצפייה