• הודעה על כוונה להתקשרות - TOMAX - לחצ/י כאן
 • הודעה על כוונה להתקשרות לצורך ביצוע מיזם - לחצ/י כאן
 • הודעה על כוונה להתקשרות בילבורדים תש"ף - לחצ/י כאן
 • הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד Systematics - לחצ/י כאן
 • הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם תשעט מכון דוידסון - לחצ/י כאן
 • הודעה על כוונה להתקשרות - בילבורדים באר שבע - לחצ/י כאן
 • הודעה על כוונה להתקשרות יחיד - בילבורדים תשע"ט - לחצ/י כאן
 • הודעה על כוונה להתקשרות לצורך ביצוע מיזם עם מכון דוידסון - לחצ/י כאן
 • הודעה על כוונה להתקשרות פרסום על גבי בילבורד - לחצ/י כאן
 • הודעה על כוונה להתקשרות לצורך ביצוע מיזם עם מכון דוידסון - 2.2.2017 - לחצ/י כאן
 • הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד SWAT - לחצ/י כאן
 • הודעה על כוונה להתקשרות - פרסום על מתקני בילבורד ועל לוחות מודעות - לחצ/י כאן
 • הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לחידוש רשיונות IDM ו-AM - מתאריך 14.10.2015 - לחצ/י כאן 
 • הודעה על כוונת התקשרות ספק יחיד - 27.4.2014 - לחצ/י כאן
 • הודעה על כוונת התקשרות לצורך ביצוע מיזם - 5.3.2014 - לחצ/י כאן
 • הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לרכישת טובין - 10.11.2013 - לחצ/י כאן