דיקנאט הסטודנטים

דיקנאט הסטודנטים הוא הגוף המרכזי במכללה הפועל לרווחת הסטודנטים.

הדיקנאט מסייע בנושאים אישיים, חברתיים, מנהליים, כלכליים ומספק תמיכה בנושאים אקדמיים, תוך קיום קשר הדוק עם המחלקות האקדמיות והמנהליות במכללה, כמו גם עם גורמים חוץ מכללתיים.

דלת הדיקנאט פתוחה בפניכם, לטיפול בפניותיכם ולמציאת פתרונות לצרכים שיתעוררו בזמן הלימודים במכללה.

דיקנאט הסטודנטים פועל כדי שהמכללה תהווה לכולנו – סטודנטים, סגל אקדמי וסגל מנהלי, בית במלוא מובן המילה.

הסרטון לפנינו מציג את צוות דיקנאט הסטודנטים במכללה ואת מגוון הפעילויות והשירותים שהוא מציע.