המרכז מוביל תהליכים תוך-מוסדיים רוחביים לשיפור האיכות האקדמית.

דוגמה לכך הוא פרויקט שדרוג הסילבוסים שנעשה בשנה"ל תשע"ח.
התהליך סיפק למרצים הזדמנות לחשיבה ולהערכה מחודשת של מרכיבי ההוראה שלהם (התכנים, שיטות ההוראה ודרכי ההערכה בקורס), להתאים את מבנה ותוכן הסילבוסים לסטנדרטים האירופיים ולדרישות הוועדות להערכה של המל"ג, ולסלול את הדרך לשיתופי פעולה בין המכללה למוסדות בחו"ל.

 

לקישורים נוספים בנושא המרכז להערכת איכות:

אודות המרכז • פרויקט שדרוג הסילבוסיםהערכת איכות מל"ג • מצוינות אקדמיתכנסים