תקציבים

המדור עוסק בתכנון ובבקרה של מסגרת התקציב הרגיל ותקציבים מיוחדים (מחקר, פרויקטים, פיתוח וכד') של המכללה במטרה לשמור על תקציב מאוזן.

במסגרת פעילות זאת המדור אחראי על התחומים הבאים:

  • הכנת ניתוחים תקציביים וכלכליים, בדיקות כדאיות, תמחור וכיו"ב.
  • תכנון התקציב הרגיל, ריכוז הבקשות התקציביות, עיבודן, והקצאת התקציב ליחידות.
  • דיווחים תקציביים לגורמים פנים-ארגוניים, להנהלה, לוועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה ולגורמי חוץ נוספים עפ"י צורך.
  • מתן תמיכה, הדרכה וסיוע ליחידות המכללה השונות להשגת יעדיהן האקדמיים והכלכליים במסגרת התקציב שתוכנן עבורן.
  • בקרה תקציבית שוטפת כולל דוחות ביצוע חודשיים, ובקרת הכנסות מגורמי מימון חיצוניים.
  • שינויים ועדכונים בתקציב - העברות, הגדלות, שינוי הגדרת פריסה שנתית וכיו"ב.
  • מתן הרשאות למשתמשי המערכת "תפנית".
  • הקמת יחידות חדשות ב"תפנית".
  • ניהול תקציבי מחקר במימון פנימי וחיצוני.