סגל

רמ"ד תקציבים
גב' איריס עמוס
אחריות: כל תחומי הפעילות של המדור ועובדיו.
טלפון: 08-6475693
נייד: 054-7787907
דוא"ל: irisa@sce.ac.il

כלכלן/תקציבן
מר אילן ווינר
אחריות: תקציבי מחקר - סיוע בהכנת תקציב במסגרת הגשת הצעות מחקר לקרנות וגופים מממנים, הקמה ותפעול שוטף של תקציבי מחקר במימון חיצוני ופנימי בהתאם לכתבי אישור והסכמים, הכנת דוחות כספיים לקרנות וגופים מממנים במחקר.
תקציב שוטף - רפרנט המחלקות האקדמיות להנדסה (תוכנה, מכונות, בניין, כימיה, תעו"נ וחשמל ואלקטרוניקה), יחידות הוראה אחרות (מתמטיקה, פיזיקה ואנגלית), חוזי מחקר, יזמות ומחקר ישומי, משאבי אנוש, קידום הוראה.
טלפון: 08-6475697
דוא"ל: ilanw@sce.ac.il

כלכלן/תקציבן
מר בועז דורפמן
אחריות: תקציב שוטף - רפרנט יחידות מנהליות - תפעול, מערכות מידע, דיקנאט, פיתוח קריירה, מכינות, ספריות, יח"צ ותקשורת שיווקית, רכש והתקשרויות, ביטחון ובטיחות, רכב, מרכז מידע ומכירות, מנהל אקדמי, מדור בחינות, מעונות סטודנטים.
טלפון: 08-6475696
דוא"ל: boazdo@sce.ac.il