סגל

ניהול האגף
 
 
סמנכ"ל כספים
גב' נעמי וינברגר, רו"ח
08-6475691
פקס: 08-6475692
[email protected]
עוזרת מנהלית
גב' אושרית כהן
08-6475825
פקס: 08-6475692
[email protected]
 

מדור תקציבים
 
 
רמ"ד תקציבים
גב' איריס עמוס
08-6475693
054-7787907
[email protected]
כלכלן/תקציבן
מר אילן ווינר
08-6475697
[email protected]
כלכלן/תקציבן
מר בועז דורפמן
08-6475696
[email protected]
 
 
 
מדור חשבות
 
 
חשבת
רו"ח חן פורסט
08-6475016
[email protected]
מנהל חשבונות בכיר
מר יניב נאור
08-6475738
פקס: 08-6475692
[email protected]
גב' סנדרה צוקרמן
08-6475863
פקס: 08-6475692
[email protected]
מנהלת חשבונות
גב' שרונה נוסרתי
08-6475625
פקס: 08-6475692
[email protected]
 
 

מדור רכש והתקשרויות
 
 
רמ"ד רכש והתקשרויות
מר ג'רר אמור     
08-6475681
פקס: 08-6475845
[email protected]
רכזת רכש
גב' הילה פולקמן
08-6475737
פקס: 08-6475845
[email protected]
עוזרת מנהלית במדור רכש
גב' אביה נוס
08-6475894
פקס: 08-6475845
[email protected]
 
 
 
מדור חשבונות סטודנטים
 
 
רמ"ד חשבונות סטודנטים
גב' מירי משה
509א בניין ד' (60)
[email protected]
רכזת חשבונות סטודנטים
גב' אורית מורגנשטרן
509 בניין ד' (60)
[email protected] 
רכזת חשבונות סטודנטים
גב' נטלי אלחרר
509 בניין ד' (60)
[email protected]
רכזת חשבונות סטודנטים
גב' מרינה בלכמן
08-8519004
[email protected]
רכזת חשבונות סטודנטים
גב' כרמית אזולאי
08-8519376
[email protected]